Augšstilba kauls

Labā augšstilba kaula attēls: no priekšpuses (A) un no aizmugures (B)

Augšstilba kauls
Ciskas kauls, os femoris

 1. Augšstilba vārpsta -
  Augšstilbs
 2. Lielais Rolling Hill -
  Lielāks trohanters
 3. Augšstilba kakls -
  Collum femoris
 4. Augšstilba kaula galva (augšstilba kaula galva) -
  Galvas augšstilbs
 5. Galvas saites bedre -
  Fovea capitis femoris
 6. Neliels ripojošais kalns -
  Mazākais trochanter
 7. Augšstilba iekšējais gnārs -
  Mediāls epikondils
 8. Ārējais augšstilba gnārs -
  Sānu epikondils
 9. Locītavas virsma ceļa
  Facies patellaris
 10. Kaulu cekuls starp
  kalni -
  Crista intertrochanterica
 11. Rupjums par pieeju
  sēžas muskuļi -
  Gluteālā tuberozitāte
 12. Rupja līnija -
  Linea aspera
 13. Iekšējais locītavas mezgls -
  Mediāls kondils
 14. Starpšūnu bedre -
  Starpkondilu fossa
 15. Ārējais locītavas mezgls -
  Sānu kondils

Visu Dr-Gumpert attēlu pārskatu varat atrast: medicīniskās ilustrācijas