Maternitātes pabalsts - viss par tēmu!

Kas ir maternitātes pabalsts?

Maternitātes pabalsts ir naudas pabalsts mātēm, kas paredzēts ienākumu gūšanai periodā, kurā nodarbinātība ir aizliegta, lai aizsargātu māti. Tam var pieteikties ne agrāk kā septiņas nedēļas pirms aprēķinātā termiņa. Maternitātes pabalstu izmaksā likumā noteiktās veselības apdrošināšanas sabiedrības, un tas sedz likumā noteikto aizsardzības periodu ilgumu pirms un pēc bērna piedzimšanas.

Kad es sāku saņemt maternitātes pabalstu?

Grūtniecības laikā ārsts izsniedz sertifikātu, kurā norādīta paredzamā piegādes diena. Maternitātes aizsardzības periods tiek aprēķināts, pamatojoties uz šo datumu, un tas sākas sešas nedēļas pirms aprēķinātā piegādes datuma. Topošā māte var izmantot šo sertifikātu, lai iesniegtu maternitātes pabalsta pieteikumu ne agrāk kā septiņas nedēļas pirms aprēķinātās piegādes. Maternitātes pabalsta maksājums dažādās veselības apdrošināšanas sabiedrībās ir atšķirīgs. Maksājums parasti tiek veikts sešu nedēļu laikā pirms aprēķinātā piegādes datuma. Ja maksājums kavējas, jūs varat lūgt veselības apdrošināšanas uzņēmumu un vajadzības gadījumā paātrināt maksājuma veikšanu.

Vairāk par to lasiet vietnē: Dzemdību aizsardzība

Kad tiek maksāts maternitātes pabalsts?

Maternitātes pabalsta maksājums dažādās veselības apdrošināšanas sabiedrībās ir atšķirīgs. Maksājumam piesakāties ne agrāk kā septiņas nedēļas pirms paredzamās dzimšanas. Maksājums parasti tiek veikts sešu nedēļu laikā pirms aprēķinātā piegādes datuma. Ja maksājums kavējas, jūs varat lūgt veselības apdrošināšanas uzņēmumu un vajadzības gadījumā paātrināt maksājuma veikšanu.

Cik ilgi es saņemšu maternitātes pabalstu?

Maternitātes pabalstu izmaksā likumā noteiktajā maternitātes aizsardzības periodā. Tātad sešas nedēļas pirms aprēķinātā termiņa, ne agrāk kā astoņas nedēļas pēc piedzimšanas.
Ja dzimšana notiek agrāk, nekā aprēķināts, dienas, kuras māte neizmanto, pieskaita aizsardzības periodam. Ja bērns ierodas vēlāk, nekā paredzēts, mātei pēc dzemdībām joprojām ir astoņu nedēļu grūtniecības un dzemdību atvaļinājums. Vairāku vai priekšlaicīgu dzemdību gadījumā periodu pagarina līdz divpadsmit nedēļām no dzemdībām. Tas nozīmē, ka maternitātes aizsardzības perioda ilgums var būt atšķirīgs. Šajā laikā māte saņem maternitātes pabalstu.

Uzziniet vairāk vietnē: Maternitātes pabalsts

Kur es varu pieteikties uz maternitātes pabalstu?

Brīvprātīgi vai obligāti apdrošinātas topošās māmiņas var pieteikties maternitātes pabalstam tieši no likumā noteiktās veselības apdrošināšanas sabiedrības, kurā viņas ir apdrošinātas. Lai saņemtu darba devēja subsīdiju, darba devējam ir jāsniedz arī medicīniska izziņa, kurā norādīts paredzētais piegādes datums.
Topošajām māmiņām, kurām ir ģimenes vai privātā apdrošināšana, maternitātes pabalsts nav jāpiesakās veselības apdrošināšanas sabiedrībā, bet gan Federālā apdrošināšanas biroja atbildīgajā maternitātes pabalsta birojā. Šajā gadījumā Federālais apdrošināšanas birojs maksā maternitātes pabalstu, nevis (likumā noteikto) veselības apdrošināšanu.

Kā es varu pieteikties uz maternitātes pabalstu?

Lai pieteiktos maternitātes pabalstam, ir noteiktas prasības. Vai nu mātei ir jābūt darba attiecībām, tai jābūt izbeigtai grūtniecības laikā, vai arī darba attiecības jāuzsāk pēc aizsardzības perioda sākuma.
Vēl viena prasība ir tāda, ka topošajai māmiņai ir likumā noteiktās veselības apdrošināšanas sabiedrības locekle un tai ir tiesības uz slimības pabalstu. Tas nozīmē, ka maternitātes pabalstu ir tiesīgi saņemt tikai brīvprātīgi vai obligāti apdrošinātie likumā noteiktās veselības apdrošināšanas locekļi. Ja prasības ir izpildītas, maternitātes pabalstam varat pieteikties ne agrāk kā septiņas nedēļas pirms aprēķinātā bērna dzimšanas datuma. Lai to izdarītu, vispirms ārsts izdod sertifikātu, kurā norādīts paredzētais termiņš. Jūs saņemsit pieteikuma veidlapu no savas veselības apdrošināšanas kompānijas, kuru aizpildīsit un parakstīsit ar savu personīgo informāciju, bankas rekvizītiem un precīzu informāciju par (pašreizējām) darba attiecībām un darba devēju. Abi dokumenti tiek iesniegti likumā noteiktajā veselības apdrošināšanā.
Jūs varat arī iesniegt pieteikumu darba devēja subsīdijas saņemšanai, uzrādot priekšniekam medicīnisko dokumentu ar aprēķināto termiņu.

Arī topošajām māmiņām ir tiesības uz vecāku pabalstu. Tādēļ jums vajadzētu izlasīt arī mūsu rakstu par: Kā pieteikties vecāku pabalstam!

Kāds ir maksimālais un minimālais maternitātes pabalsts?

Principā maternitātes pabalsta apmērs ir noteikts, ņemot vērā rēķinu par pēdējo trīs kalendāro mēnešu vidējo neto algu. Vienreizējie maksājumi, piemēram, atvaļinājuma vai Ziemassvētku prēmijas, netiek ņemti vērā. Aprēķinā jāņem vērā algas nodoklis, jo aprēķināšanas periodā to aprēķināja vai ieturēja darba devējs.
Veselības apdrošināšanas fonds maksā ne vairāk kā EUR 13 maternitātes pabalstu dienā. Ja jūs nopelnāt vairāk nekā 13 eiro neto dienā, t.i., vairāk nekā 390 eiro mēnesī, darba devējam ir pienākums samaksāt starpību kā papildinājumu maternitātes pabalstam. Parasti tas ir lielāks procents. Tāpēc pieteikšanās uz maternitātes pabalstu ir ļoti svarīga darba devēja subsīdijas saņemšanai. Ja mēnesī nopelnāt mazāk nekā EUR 390 neto mēnesī, maternitātes pabalsts no veselības apdrošināšanas kompānijas ir mazāks.
Tiem, kam nav obligātās veselības apdrošināšanas, ir tiesības uz samazinātu maternitātes pabalstu, kas nepārsniedz EUR 210 no Federālā apdrošināšanas biroja. Tas attiecas uz privātās veselības apdrošināšanas darbiniekiem, kā arī uz sievietēm ar ģimenes apdrošināšanu un nenodarbinātām personām.

Kā es varu aprēķināt maternitātes pabalstu?

Lai aprēķinātu maternitātes pabalstu, nepieciešami atskaitījumi no pēdējiem trim mēnešiem pirms maternitātes aizsardzības perioda. Mēneša neto darba samaksa par šiem trim mēnešiem tiek konvertēta uz kalendāro dienu. Piemēram, ja topošā māte šajā periodā nopelna 2750 eiro bruto, tas nozīmē, ka neto alga ir 1,776 eiro. Šajā piemērā mēs pieņemam, ka sieviete katrā no trim mēnešiem saņēma tieši tādu pašu summu.

Aprēķins: (1776 eiro x 3) / 90 = 59,20 eiro

Tas veido 59,20 eiro par kalendāro dienu. Tā kā veselības apdrošināšanas sabiedrība maksā tikai 13 eiro par kalendāro dienu, darba devējs nodrošina subsīdiju 46,20 eiro apmērā. Vairumā gadījumu lielāko maternitātes pabalsta daļu sedz darba devējs. Ar likumu noteiktā veselības apdrošināšana mēnesī maksā ne vairāk kā 390 eiro. Ja topošā māte aprēķina periodā nopelna vairāk nekā EUR 390 mēnesī, darba devējam ir pienākums samaksāt starpību subsīdijas veidā maternitātes pabalstam.

Kā maternitātes pabalsts nonāk nodokļu deklarācijā?

Gan maternitātes pabalsts, gan darba devēja iemaksa maternitātes pabalstā parasti ir bez nodokļiem. Pabalsti joprojām ir jāiekļauj nodokļu deklarācijā. 2017. gada ienākuma nodokļa deklarācijā maternitātes pabalsts jāievada deviņdesmit sestajā rindā galvenās veidlapas ceturtajā lappusē.

Kāda ir atšķirība starp maternitātes un vecāku pabalstu?

Maternitātes un vecāku pabalsts ir finansiāli ģimenes pabalsti Vācijā, kuru mērķis ir palīdzēt nodrošināt ģimenes ekonomisko eksistenci, kad ģimene aug. Maternitātes pabalstu mātei izmaksā sešas nedēļas pirms astoņām nedēļām pēc bērna piedzimšanas. Šis ir periods, kurā topošajām māmiņām nav atļauts strādāt un tām nav atļauts strādāt.

Vecāku pabalstu izmaksā tikai divpadsmit mēnešus no dzimšanas brīža. Vecāku pabalsts piedāvā iespēju saņemt 50% no summas ilgāku laiku ElterngeldPlus ietvaros, lai atvieglotu atgriešanos darbā. Kamēr maternitātes pabalstu izmaksā tikai mātei, partnerattiecību prēmiju var izmaksāt kopā ar vecāku pabalstu, ja tēvs un māte kopīgi rūpējas par bērnu. Vecāku pabalstu var izmaksāt elastīgāk un ilgākā laika posmā nekā maternitātes pabalstu.
Vecāku un maternitātes pabalsts ir atkarīgs no vidējiem neto ienākumiem mēnešos pirms dzimšanas, un tos aprēķina atšķirīgi. Kamēr maternitātes pabalstu pieprasa no likumā noteiktās veselības apdrošināšanas, vecāku pabalstam ir tā sauktais vecāku pabalstu fonds. Maternitātes pabalsts palīdz topošajām māmiņām finansēt laiku ap dzimšanu, jo šajā periodā viņām nav atļauts strādāt. Vecāku pabalsts palīdz gan mātei, gan tēvam finansiāli segt pirmos divpadsmit līdz divdesmit četrus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, un tā mērķis ir vienkāršot reintegrāciju darba dzīvē.

Vai jūs vairāk interesē šī tēma? Vairāk par to lasiet vietnē: Vecāku pabalsts

Vai var izmantot maternitātes pabalstu?

Principā maternitātes pabalstu nevar arestēt. Iztikas līmeņa garantēšanai tiek izmantoti īpaši iezīmētie sociālie pabalsti, piemēram, maternitātes pabalsts, izglītības pabalsts, bērna pabalsts, bezdarbnieka pabalsts vai mājokļa pabalsts. Šie pakalpojumi nekādā veidā nav savienojami.

Ierēdņu maternitātes pabalsta īpašās iezīmes

Maternitātes aizsardzība ir īpaši reglamentēta ierēdņiem. Jums ir tādi paši aizsardzības periodi kā mātēm, kas nav civildienesta ierēdņi, sešas nedēļas pirms astoņām nedēļām pēc bērna piedzimšanas. Ierēdņiem grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā ir pilnīgas tiesības uz algu, t.i., turpmāka algas samaksa.
Izmaksa var samazināties. Tas attiecas, piemēram, ja iepriekš apmaksāti virsstundu maksājumi vairs nav piemērojami, ja ir aizliegts darba laiks, kas pārsniedz astoņas ar pusi stundas. Tomēr tajā pašā laikā kvotas joprojām tiek piešķirtas. Tādējādi aizsardzības periodos tiek nodrošināta ierēdņu ekonomiskā iztika. Ierēdņiem ir tiesības uz subsīdijām nodarbinātības aizlieguma laikā. Tās federālajās zemēs tiek regulētas atšķirīgi, un, piemēram, Hesē, tās atbilst 13 eiro par kalendāro dienu.

Maternitātes pabalsta īpašās iezīmes studentam

Grūtniecēm tiek piemērots tāds pats maternitātes aizsardzības periods kā topošajām māmiņām, kuras nemācās. Periods sākas sešas nedēļas pirms piegādes un parasti beidzas astoņas nedēļas pēc piegādes. Likumā noteiktās veselības apdrošināšanas maternitātes pabalstu izmaksā brīvprātīgi vai obligāti apdrošinātiem biedriem.
Studentes sievietes, kuras strādā ierobežotā skaitā un kuras ir likumā noteiktās veselības apdrošināšanas dalībnieces, ir tiesīgas saņemt maternitātes pabalstu līdz EUR 13 kalendārajā dienā. Ja vidējā neto alga ir lielāka par 390 eiro, darba devējs izmaksā starpību kā darba devēja pabalstu. Sievietes, kas ir privāti vai ģimenes apdrošinātas, var saņemt maternitātes pabalstu no Federālā apdrošināšanas biroja, nepārsniedzot 210 eiro.

Vai maternitātes pabalstu ieskaita Harz 4?

Hartz 4 saņēmējiem, kuri saņem tikai bezdarbnieka pabalstu 2, nav tiesību uz maternitātes pabalstu. Tā sauktie papildinājumi, kuri saņem Hartz 4 un strādā nelielu darbu, ir tiesīgi saņemt maternitātes pabalstu, ja viņiem ir ģimenes apdrošināšana vai likumā noteiktā veselības apdrošināšana. Tad maternitātes pabalsts ir 210 eiro. Pēc tam Federālais apdrošināšanas birojs šo summu izmaksā kā vienreizēju maksājumu.
Ja jūs kā Hartz 4 saņēmējs mēnesī nopelnāt vairāk nekā 390 eiro neto, šeit ir paredzēta arī darba devēja subsīdija. Šajā gadījumā naudas pabalsts tiek uzskatīts par ienākumu, un 100% atbrīvojums ir pilnībā piešķirts maternitātes pabalstam.